دوچرخه اشتراکی برای همه تهرانی‌ها، بجز زنان!
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوچرخه اشتراکی برای همه تهرانی‌ها، بجز زنان!

شبکه‌های اجتماعی از محدودیت استفاده از دوچرخه‌های هوشمند اپلیکشن بیدود در تهران برای زنان خبر دادند. گفته می شود کسانی که می خواهند از دوچرخه های بیدود استفاده کنند زمانی که جنسیت زن را انتخاب می کنند با پیام خطا روبرو می شوند و دیگر امکان استفاده از این دوچرخه ها را ندارند. بیدود نام تجاری شرکتی است که دوچرخه‌های هوشمند را به مردم اجاره می دهد.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.