شادی در ایران؛ حکومت حرف خود را می‌زند، مردم راه خود را می‌روند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی در ایران؛ حکومت حرف خود را می‌زند، مردم راه خود را می‌روند

احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان ایران، گفته شادی را نباید به معنای عبور از خطوط قرمز خدا دانست. در روزهای گذشته هم انتشار ویدیوی رقص کارگران شرکت پتروشیمی تندگویان واکنش تند امام جمعه شهر چمران در استان خوزستان را برانگیخت و خواهان برخورد قاطع با آنها شد. مریم افشنگ نگاهی کرده به شادی در ایران و تفاوت نگاه مردم و حکومت به آن.