جمهوری اسلامی در مقابل عقد آریایی: مشروع نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمهوری اسلامی در مقابل عقد آریایی: مشروع نیست

علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق آنچه عقد آریایی نامیده را غیر قانونی و غیر شرعی نامیده و گفته دفاتری که این نوع عقد را جاری می کنند، غیرمجاز هستند. در روزهای گذشته حدود ۳۰ دفتر ثبت ازدواج که بیشتر آنها در استان البرز بودند، پلمب شده است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط