باور 373 بار دیگر رونمایی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باور ۳۷۳ بار دیگر رونمایی شد

ایران، امروز از یک سامانه پدافند موشکی جدید به نام ‌ باور ۳۷۳ رونمایی کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مراسم رونمایی از این سامانه گفت باور ۳۷۳، از سیستم پدافند موشکی اس ۳۰۰ روسیه هم پیشرفته‌تر است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.