وضعیت اقتصادی بهتر شده یا بدتر؟ سخنان روحانی چه نسبتی با واقعیت دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت اقتصادی بهتر شده یا بدتر؟ سخنان روحانی چه نسبتی با واقعیت دارد؟

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در آرامگاه آیت الله خمینی گفته گزارش اخیر مرکز آمار ایران این واقعیت را نشان می‌دهد که رشد تورم ماهانه نسبت به قبل کمتر شد‌ه‌ا‌ست . آقای روحانی گفته دولت تمام توانش را برای تامین رفاه مردم به کار گرفته. دو روز پیش هم آقای روحانی گفته بود که وضعیت اقتصادی به مراتب بهتر از پارسال است و مردم آرامش بیشتری دارند. گفته های حسن روحانی چقدر به واقعیت نزدیک است و منظور حسن روحانی از وضعیت بهتر چیست؟ گزارش مهدی بیگی را ببینید.

موضوعات مرتبط