افزایش تمایل به "رفتن" از ایران، میل به مهاجرت با مهاجرت فرق می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تمایل به "رفتن" از ایران، میل به مهاجرت با مهاجرت فرق می‌کند

در روزهای گذشته، انتقادهای جوانی از مشکلات ایران و به دنبال آن فرار مغزها در حضور رهبر خبرساز شد. جوانی که می‌گوید شمار زیادی از مدال آوران المپیک به دلیل مشکلات ، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. با وجود آنکه از مهاجرت افراد متخصص و تحصیل کرده بسیار گفته می‌شود اما آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش می‌گوید نه آمار مشخصی از آن وجود دارد و نه مشخص است چه اقدام‌هایی برای مقابله با ان انجام شده‌است. این گزارش را ببینید.