ایران بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا را تحریم کرد

لوگوی بنیاد دفاع از دموکراسی حق نشر عکس FDD

وزارت امور خارجه ایران یک موسسه غیردولتی در آمریکا را به "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران متهم کرده و آن را تحریم کرده است.

بنیاد دفاع از دموکراسی (Foundation for Defense of Democracies- FDD) یک اندیشکده غیردولتی در واشنگتن، پایتخت آمریکاست که رویکرد آن نومحافظه‌کارانه توصیف می‌شود و بسیاری از منتقدانش "برنامه ایران" این موسسه را "جنگ‌طلبانه" می‌خوانند.

اما این اندیشکده که مدعی است برای تامین بودجه از هیچ دولت خارجی و یا حامی مالی خارج از آمریکا کمک دریافت نمی‌کند، ماموریت اصلی خود را تحقیق و ارایه خدمات تحقیقی در زمینه امنیت آمریکا و مسایل خارجی این کشور تعریف کرده است.

در بیانیه وزارت امورخارجه ایران که روز شنبه، ۲۴ اوت - دوم شهریور، منتشر شده مارک دوبوویتس، مدیر این بنیاد هم در فهرست اشخاص تحریمی ایران قرار گرفته است.

وزارت خارجه ایران در تشریح مبنای قانونی این تصمیم در بیانیه خود آورده است: "وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تکالیف مقرر در تبصره یک ماده ۴ و تبصره یک ماده ۵ از «قانون مقابله با نقض حقوق‌بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۲، به دنبال هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع ذیربط، بدین‌وسیله این بنیاد و "مارک دوبوویتس" مدیر آن را در فهرست تحریمی موضوع قانون مذکور قرار می‌دهد و لذا نامبردگان مشمول آثار قانونی مواد ۶ تا ۸ قانون موصوف خواهند بود".