'ادامه واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری، مشهور به 'دختر آبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری، مشهور به 'دختر آبی'

واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری، مشهور به 'دختر آبی'، ادامه دارد. فرح پهلوی - ملکه پیشین ایران - مرگ خانم خدایاری را نماد سوختن آرزوهای نیمی از ایرانیانی دانسته که ۴۰ سال است برای به دست آوردن حقوقشان می‌جنگند. فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال هم گفته هیئتی را برای بررسی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، به تهران می‌فرستد. در این حال شماری از مسئولان قضایی ایران به نمایندگی از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در مراسم ترحیم سحر خدایاری شرکت کرده و آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند، از خانواده او دلجویی کردند.

ژیار گل گزارش می‌دهد.