چرا سیستم‌های دفاعی عربستان در جریان حمله به آرامکو کار نکرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا سیستم‌های دفاعی عربستان در جریان حمله به آرامکو کار نکرد؟

وسعت خرابی‌ها در تاسیسات نفتی عربستان در حمله روز شنبه به بحث های زیادی در مورد ناکارآمدی دفاع موشکی عربستان دامن زده است. دفاع موشکی‌ای که ستون اصلی آن، سیستم دفاع موشکی پاتریوت، ساخت آمریکا است.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.