کنکور؛ پدیده‌ای که نظام آموزشی ایران را 'گروگان' گرفته است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنکور؛ پدیده‌ای که نظام آموزشی ایران را 'گروگان' گرفته است

چند روز پیش خبر بازداشت دختر جوانی منتشر شد که او را دانشجوی قلابی خوانده بودند. برخی از رسانه های داخلی ایران گفتند که او خود را دانشجو جا زده بوده و در کلاس های رشته دندانپزشکی شرکت می کرده است. او بعد از آن با انتشار ویدیویی گفت که دانشجوی قلابی نبوده و به خاطر داشتن سوابق درخشان علمی توانسته از یکی از مسئولان دانشگاه مجوز افتخاری بگیرد. اظهارات و خبرهایی که بی بی سی آن را تایید یا رد نمی کند. این خبر و حرفهای در مورد آن در فضای مجازی بحثهای بسیاری را مطرح کرده است. موضوعی که در کنار آن پدیده فروش صندلی دانشگاه‌ها را پیش کشیده است.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.