پیشنهاد تازه ایران؛ روحانی با ابتکار صلح هرمز به نیویورک می‌رود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهاد تازه ایران؛ روحانی با ابتکار صلح هرمز به نیویورک می‌رود

حسن روحانی رییس جمهوری ایران ندای صلح سر داده است. از نظر رهبران آمریکا و عربستان سعودی، نیروهای نظامی همین منادی صلح، تا حالا چند بار در شیپور جنگ دمیده‌اند، تازه ترین آن، با وارد کردن ضربه ای غافلگیر کننده و برق آسا به تاسیسات نفت عربستان سعودی. آقای روحانی می گوید با 'ابتکار صلح هرمز' به سازمان ملل می رود، کنگره‌ای جهانی با حضور رهبران طراز اول جهان.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.