ترامپ در مجمع عمومی، اتهام‌های همیشگی به ایران در عین پرهیز از جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ در مجمع عمومی، اتهام‌های همیشگی به ایران در عین پرهیز از جنگ

همه نگاهها امروز و فردا به نیویورک است، هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل. جایی که عده ای از آن انتظار گشایش دارند و عده‌ای دیگر در حال لابی گری برای راه انداختن جنگ. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما می گوید آمریکا اول تحریم‌ها را بردارد تا درباره اصلاح برجام مذاکره کنیم، تغییری هر چند جزئی در موضع ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم می گوید ضمن تاکید بر عدم تمایل به جنگ می گوید ایران اول رفتارش را تغییر بدهد تا تحریم‌ها را لغو کنیم. قدرتهای اروپایی، از جمله رهبران فرانسه و آلمان هنوز به پیشرفت در مذاکرات امیدوار است و در تلاشی در دقیقه نود به طور جداگانه به حسن روحانی و دونالد ترامپ دیدار کردند. همزمان به نظر می رسد که موضع اروپا که حالا ایران را مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان می داند، رفته رفته به آمریکا نزدیکتر می‌شد.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.