چهارمین روز اعتراض در کارخانه آذرآب اراک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهارمین روز اعتراض در کارخانه آذرآب اراک

اعتراض کارگران شرکت آذرآب اراک وارد چهارمین روز شد. این در حالی است که اعتراض کارگران این کارخانه در روزهای گذشته با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شد. اعتراض این کارگران به عقب افتادن پرداخت حقوقشان، مشکلات معیشتی و ترکیب سهامداران شرکت است.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد: