حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ؛ ایران می‌گوید نشت نفت را مهار کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ؛ ایران می‌گوید نشت نفت را مهار کرده

ایران می‌گوید یکی از نفتکشهایش که صبح امروز در دریای سرخ، نزدیک بندر جده، آسیب دیده بود در وضعیت باثباتی قرار گرفته و به سوی خلیج فارس به راه افتاده است. به گفته شرکت ملی نفتکش ایران، علت حادثه هنوز روشن نیست، هرچند دو انفجار جداگانه رخ داده که گفته شده احتمالا بر اثر اصابت موشک بوده. مقام های مسئول همچنین گفته اند که کشتی سابیتی دچار آتش سوزی نشده و خدمه اش آسیب ندیده‌اند. در یکی از اولین واکنشهای بین المللی به این حادثه، چین ابراز امیداوری کرده که همه برای حفظ ثبات و امنیت منطقه همکاری کنند.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.