عمران‌خان در تهران؛ اسلام آباد میانجی تهران و ریاض می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عمران‌خان در تهران؛ اسلام آباد میانجی تهران و ریاض می‌شود؟

نخست وزیر پاکستان، در تهران با رهبر و رئیس جمهوری ایران گفت‌وگو کرد. عمران خان می گوید دلیل اصلی سفرش به ایران جلوگیری از وقوع جنگ بین ایران و عربستان است. آقای خان بعد از این دیدارها، برای گفتگو با مقام های سعودی، راهی عربستان شد. تلاش پاکستان برای میانجی‌گری در حالیست که حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ دوباره تنش بین عربستان و ایران را تشدید کرده؛ ایران می گوید سرنخ هایی از حمله در دست دارد و عربستان می گوید که حادثه کشتی سابیتی ربطی به این کشور ندارد.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.