رهبر ایران: سپاه باید به هر تجهیزاتی و سلاحی که لازم دارد مجهز شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران: سپاه باید به هر تجهیزاتی و سلاحی که لازم دارد مجهز شود

آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمع اعضای سپاه پاسداران از این نهاد نظامی خواست از همه تجهیزات نظامی لازم برخوردار شوند و آنها را در داخل ایران تولید کنند. او درحالی این توصیه را کرده که تنش میان ایران و آمریکا و همچنین ایران و عربستان افزایش پیدا کرده است. در سالهای گذشته نقش سپاه در سیاست داخلی و خارجی ایران گسترش پیدا کرده و مشخص نیست افزایش قدرت سپاه تا کجا پیش خواهد رفت.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.