تلاش وزارت ارشاد و قوه قضاییه ایران برای نظارت بیشتر بر پوشش بازیگران سینما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش وزارت ارشاد و قوه قضاییه ایران برای نظارت بیشتر بر پوشش بازیگران سینما

انتشار تصاویری از متین ستوده در اکران خصوصی یک فیلم سینمایی در ایران واکنش‌های مختلفی را در پی‌داشته، وزارت ارشاد ایران گفته با تدوین مقررات تازه‌ای که شیوه نامه صیانت خوانده شده، قصد دارد بر نوع پوشش ستاره های سینما نظارت کند ولی در همین حال تاکید کرده که قصد ندارد آنها را مجبور به پوشیدن لباس یک شکل کند.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.