چالش‌های زنان ایرانی برای وارد شدن به دنیای سیاست چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های زنان ایرانی برای وارد شدن به دنیای سیاست چیست؟

مهدیه گلرو فعال حوزه زنان توضیح می‌دهد.