توقف پخش آگهی‌های بازرگانی از شبکه کودک تلویزیون ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقف پخش آگهی‌های بازرگانی از شبکه کودک تلویزیون ایران

رادیو تلویزیون دولتی ایران پخش آگهی ها را در شبکه های نهال و پویا ممنوع کرده‌است.دو شبکه‌ای که مخاطب اصلی آنها کودکان هستند. رئیس شبکه کودک صدا و سیمای ایران گفته این تصمیم پس از اعتراض خانواده‌ها صورت گرفته. چندی پیش گروهی با اعتراض به پخش تبلیغات در شبکه های کودک از تلویزیون ایران خواسته بودند که پخش آگهی ها را در این کانال ها متوقف کند.

کاوه مشکات گزارش می دهد.