آخرین برنامه از ویژه برنامه صد زن

برنامه امشب را اختصاص دادیم به زنان در حوزه علم. گزارشی داریم از یکی از مهمترین زنان دانشمند عصر حاضر.او رئیس مرکزی است که مرزهای علم را گسترش می دهد. فابیولا جینوتی، فیزیکدان ایتالیایی، اولین زنی است که به ریاست مرکز تحقیقات هسته ای اروپا، سرن، رسیده‌است. دستاوردی مهم برای زنان در محیطی که بیشتر مردانه به شمار می رفته. نعیمه نامجو خبرنگار ما به ژنو رفت تا گفتگویی اختصاصی داشته باشد با خانم جینوتی و از تجربیات او درسال‌های مدیریتش و دستاوردهای علمی اش بپرسد.

مهمانان برنامه:

ثریا پوپل، عضو مرکز دایره المعارف آکادمی علوم افغانستان و رئیس پشیین این آکادمی

دلارام جارچی، استاد دانشگاه مهندسی برق و کامپیوتر و محقق پیشین دانشگاه آکسفورد.

هایده شیرزادی، زنی است که سرسختانه برای نجات زمین تلاش می‌کند. اکولوژیست و فعال محیط زیستی که به ایران برگشت تا اولین مرکز بازیافت زباله در بخش خصوصی را راه بیندازد و به گفته خودش برای زمین مادری کند.

در زمانه‌ای که آشغال‌ها نفس زمین را گرفته‌اند، او می‌گوید به فکر نجات زمین است.

خانم شیرزادی در گفتگو با فرنوش امیرشاهی از زندگیش گفته‌است.