ایران خودرو : ۵۰ هزار سواری دیزلی آماده تولید است

ایران خودرو : ۵۰ هزار سواری دیزلی آماده تولید است

شرکت ایران خودرو اعلام کرده که ۵۰ هزار دستگاه سواری دیزلی را روانه خیابانهای ایران می‌کند که هدف از آن راه اندازی یک خط تولید انبوه خودروهای سبک دیزلی است. اما سازمان ها و گروه های متولی سلامت و محیط زیست گفته اند بشدت مخالفند زیرا هزینه آلودگی خودروهای دیزلی بیشتر از نفعی است که از راه صرفه جویی سوخت حاصل می شود. این کشاکش بین دو طرف ۷ سال است که ادامه داشته ولی به نظر میرسد این چالش به مراحل آخر خود رسیده باشد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.