صدمین سالروز تولد محمد رضا شاه پهلوی؛ سیاست خارجی او

صدمین سالروز تولد محمد رضا شاه پهلوی؛ سیاست خارجی او

از محمدرضاشاه در سال‌های پایان سلطنتش به عنوان ژاندارم خلیج فارس نام برده می‌شد. تغییر شرایط سیاسی در منطقه و تقویت توان نظامی ایران در پی افزایش درآمدهای نفتی، به شاه امکان می‌داد تأثیرگذاری سیاست خارجی خود را افزایش دهد. خشایار جنیدی خبرنگار ما در گزارشی می گوید که افزایش استقلال عمل شاه و تقویت بنیه نظامی ایران، نگرانی بعضی از همسایگان ایران و همین‌طور سیاستمداران غربی را به همراه داشت.