چگونه بی‌بی‌سی را بدون فیلتر شکن در "تور" ببینید؟

چگونه بی‌بی‌سی را بدون فیلتر شکن در "تور" ببینید؟

بی‌بی‌سی برای مقابله با سانسور، سایت‌های خبری خود از جمله بی‌بی‌سی فارسی را در شبکه تور (TOR) در دسترس قرار داده است.

این ویدیو به شما نشان می‌دهد چگونه از مرورگر تور برای دیدن بی‌بی‌سی استفاده کنید.