تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران

آمریکا تحریم‌های تازه‌ای برای ایران در نظر گرفته است. این تحریم‌ها بخش ساخت و ساز یا عمران را هدف قرار داده است. آمریکا می‌گوید به این دلیل که سپاه پاسداران را با فعالیت‌های ساخت و ساز در ایران مرتبط می‌داند، این تحریم‌ها را اعمال کرده است. علاوه بر آن، معامله چند کالای استراتژیک دیگر با ایران هم تحریم شده است. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته است که این تحریم‌ها کم و بیش به شکل‌های گوناگون پیشتر هم وضع شده بود.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.