خاونکار؛ بزرگترین جشن دینی اقلیت یارسان ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاونکار؛ بزرگترین جشن دینی اقلیت یارسان ایران

در ایران، جشن خاونکار، بزرگترین مراسم دینی اقلیت یارسان در جریان است. پیروان این دین کهن ایرانی در آبان‌ماه هر سال عمدتا در کرمانشاه و شهرهای کرد‌نشین غرب ایران و در مکان های مقدس خود مراسم ویژه ای را برگزار می کنند. در سرتاسر این مراسم نوای ساز تنبور هم که از نمادهای مهم این آیین است به گوش می‌رسد.

حمید ترکمن گزارش می‌دهد.