روحانی: فسادهای میلیارد دلاری را هم بگویید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی: فسادهای میلیارد دلاری را هم بگویید

حسن روحانی رییس جمهوری ایران از فسادهای میلیارد دلاری در ایران گفته است. از چهار پرونده ای که مجموع آنها بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می شود. او در انتقادی از قوه قضائیه گفته که این نهاد در رسیدگی به چنین مواردی موفق نبوده است. شماری از حاضران در مراسم سخنرانی رییس جمهوری ایران هم علیه عملکرد اقتصادی او شعار دادند، در واکنش آقای روحانی گفت که این چند نفر صدای مردم را بازتاب نمی دهند و تلویحا اشاره کرد که صدای آمریکا از حنجره آنها شنیده می شود.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.