ادامه واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی درباره فساد در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی درباره فساد در ایران

سخنان دیروز حسن روحانی درباره فساد در ایران با واکنش حامیان و مخالفان او روبرو شده است. برخی او را به دادن شعار در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی متهم کرده اند. برخی هم گفته اند بهتر است رئیس جمهوری ایران ابتدا به فساد زیردستان و برادر خود بپردازد. در این میان رئیس قوه قضاییه هم گفته در مبارزه با فساد مصمم‌تر از پیش است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.