تاثیر تحریم‌ها بر وضع اقتصاد ایران از زبان روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر تحریم‌ها بر وضع اقتصاد ایران از زبان روحانی

وضعیت کشور عادی نیست، دولت با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبروست، و شرایط به شکل بی سابقه‌ای سخت و پیچیده است. این‌ها تفسیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از شرایط امروز کشور است. یک‌سال بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، تحریم‌هایی که با ورچیدن صادرات نفت می خواهد کمر اقتصاد ایران را بشکند. آقای روحانی همچنین گفت اگر در آمریکا رئیس جمهوری دیگری غیر از دونالد ترامپ بر سر کار بود، شاید می شد با او توافقی کرد، اما با دولت فعلی آمریکا نه. اگر چه او باز هم گفت با بستن درها کار درست نمی شود. این در حالی است که با کاهش تعهدات ایران در توافق هسته ای، رهبران اروپایی روز به روز به آمریکا نزدیک تر می شوند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.