Media Player
مجاهدین خلق در آلبانی چه می‌کنند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
12.11.2019

مجاهدین خلق در آلبانی چه می‌کنند؟

شبکه جهانی بی بی سی اخیرا گزارشی از وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی تهیه کرده‌است.