بازداشت یک ایرانی در سوئد به ظن نقش داشتن در اعدام‌های 67
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت یک ایرانی در سوئد به ظن نقش داشتن در اعدام‌های ۶۷

امروز در سوئد دادگاهی حکم بازداشت یک ایرانی به نام حمید نوری را به ظن دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تمدید کرد. دادگاه گفته این حکم به مدت یکماه تمدید شده تا شاکی‌های پرونده بتوانند مدارک بیشتری علیه او جمع کنند. به گزارش رسانه های سوئد این فرد روز شنبه به محض ورود به کشور بازداشت شده. شاکیان که امشب سعی میکنیم با تعدادی از اونها صحبت کنیم میگویند آقای نوری با نام مستعار عباسی در زمان این کشتار، دادیار زندان گوهردشت بوده. آقای نوری در دادگاه، دست داشتن در جریان اعدام‌های سال ۶۷ و داشتن هر گونه مقام در زندان را تکذیب کرده. این اولین بار است که یک ایرانی به ظن شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازداشت می‎شود.

ژیار گل گزارش می‌دهد.