بودجه سال آینده ایران چقدر بوی نفت می‌دهد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بودجه سال آینده ایران چقدر بوی نفت می‌دهد؟

درایران، اخبار غیر رسمی حاکی است که درآمد نفت از لایحه بودجه جاری سال آینده حذف شده‌است. لزوم قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را حکومت ده‌ها سال است که پیش کشیده اما حالا تحریم های آمریکا عملا چاره ای غیر از این برایش باقی نگذاشته، هرچند تأمین هزینه های عمومی در کشوری که بزرگترین منبع درآمدش طی سالیان گذشته همیشه نفت بوده چالش بزرگی به نظر میرسد.

مجید خیام دار گزارش میدهد.