دور جدید محدودیت‌ ناشران و نویسندگان در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دور جدید محدودیت‌ ناشران و نویسندگان در ایران

اتحادیه ناشران ایران با انتشار بیانیه‌ای، از لغو مجوز آثار یووال نوح هراری و الیف شفق خبر داد. همزمان برخی از ناشران و نویسندگان در ایران از محدودیت‌هایی برای انتشار آثار خود و نیز شیوه‌های تازه‌ای در ممیزی کتاب خبر داده‌اند.

فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد.