محکومیت یک ایرانی در آمریکا به خاطر دور زدن تحریم ها

حق نشر عکس Getty Images
Image caption دادگستری آمریکا آقای پورقناد را بعد از استرداد از آلمان تفهیم اتهام کرده بود

یک ایرانی در دادگاه فدرال نیویورک به جرم "خرید و انتقال غیرقانونی الیاف کربن" به ۴۶ ماه زندان محکوم شده است.

بهزاد پورقناد به خریداری الیاف کربن از آمریکا و انتقال بدون مجوز آن از طریق کشورهای ثالث به ایران متهم شده است.

آقای پورقناد متهم است در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ با همدستی دو شهروند ایرانی دیگر و یک شرکت ترکیه ای در سه نوبت به خریداری الیاف کربن از آمریکا و انتقال آن به ایران از طریق امارات عربی متحده و گرجستان اقدام کرده است که در یک مورد، کشور واسطه که نامش منتشر نشده، این محموله را شناسایی و توقیف کرده است.

از جمله مصارف الیاف کربن در اسلحه سازی و صنایع هوا-فضاست.

به گفته جان دمرز، دستیار دادستان کل آمریکا، آقای پورقناد با سندسازی ماهیت محموله ها و مقصدشان را پنهان می کرد.

آقای پورقناد در زمان این معاملات ساکن ایران بوده و پس از دستگیری در آلمان به آمریکا منتقل شده است.

او پیش تر در دادگاه اتهام های خود را پذیرفته بود.