ادامه اعتراض‌ها به گرانی بنزین در چهار گوشه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراض‌ها به گرانی بنزین در چهار گوشه ایران

موجی از اعتراض‌ها ایران را در بر گرفته، اعتراض‌هایی که رنگ خون به خود گرفت. افزایش قیمت بنزین در ایران به شکلی کم سابقه و اجرای آن به شکلی غافلگیر کننده، جرقه تازه ترین دور اعتراضها را زد. تا حالا حرف از کشته شدن حتی بیش از ده معترض در سیرجان، بهبهان و مریوان دیگر شهرهای ایران است. در بهبهان جمعیت خشمگین یک ساختمان دولتی را هم آتش زدند و دودی غلیظ آسمان مرکز شهر را دربرگرفت. نیروهای امنیتی با حضوری سنگین سعی کرده اند تا وضعیت را کنترل کنند. حاکمیت در ایران، کم نا آرامی و اعتراض ندیده و در سرکوب هم تجربه ای چهل ساله دارد.

نیکلاس نیک سادات گزارش می‌دهد.