اختلال در اینترنت در ایران در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلال در اینترنت در ایران در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین

اختلال در اینترنت در ایران در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در گفتگو با امیر رشیدی؛ پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از نیویورک.