حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از افزایش قیمت بنزین در ایران گفت‌و‌گو با محمدجواد اکبرین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از افزایش قیمت بنزین در ایران گفت‌و‌گو با محمدجواد اکبرین

حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از افزایش قیمت بنزین در ایران گفت‌و‌گو در این‌باره با محمدجواد اکبرین، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس