ادامه اعتراض‌ها در ایران جزئیات بیشتر در توضیحات فرنوش امیرشاهی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراض‌ها در ایران جزئیات بیشتر در توضیحات فرنوش امیرشاهی

حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از افزایش قیمت بنزین و ادامه اعتراض‌ها در ایران جزئیات بیشتر در توضیحات فرنوش امیرشاهی، بی‌بی‌سی