آیت الله علی خامنه ای از طرح افزایش قیمت بنزین حمایت کرد؛ نمایندگان حرفشان را پس گرفتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیت الله علی خامنه‌ای از طرح افزایش قیمت بنزین حمایت کرد؛ نمایندگان حرفشان را پس گرفتند

با گذشت دو روز از شروع اعتراض‌های سراسری به افزایش قیمت بنزین در ایران، اطلاع‌رسانی رسمی دقیقی درباره تعداد کشته شدگان صورت نگرفته است. اما بررسی های بی‌بی‌سی فارسی نشان میدهد که تا بحال دست کم ۱۲ نفر کشته شده اند. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، امروز در شهریار هم یک نفر کشته شد. همزمان اینترنت در ایران قطع شده. با وجود این، از بسیاری از شهرهای ایران گزارش شده که اعتراضات ادامه دارد. نمایندگان مجلس هم طرح بازگشت قیمت قبلی بنزین را پس گرفته اند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، تایید کرده که عده ای از معترضان کشته شده‌اند، اما تأکید کرده که از تصمیم سران قوا برای گران کردن بنزین حمایت می کند، هرچند به گفته او بعضی از مردم از این تصمیم ناراضی‌اند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.