اظهارات آیت‌الله علی خامنه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین در گفتگو با فرزانه روستایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اظهارات آیت‌الله علی خامنه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین در گفتگو با فرزانه روستایی

اظهارات آیت‌الله علی خامنه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین در گفتگو با فرزانه روستایی تحلیلگر مسایل ایران.