اعتراض‌های ایران از کجا شروع شد و به کجا می‌رود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض‌های ایران از کجا شروع شد و به کجا می‌رود

اعتراض‌های ایران از کجا شروع شد و به کجا می‌رود در گفتگو با دامون گلریز پژوهشگر صلح بین الملل مدرسه عالی لاهه از هلند و علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی از لندن.