اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران از نگاه جامعه شناسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران از نگاه جامعه شناسی

اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین از نگاه جامعه شناسی درگفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن.