نگرانی مردم از پیامدهای افزایش قیمت بنزین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی مردم از پیامدهای افزایش قیمت بنزین

اعتراض‌ها در ایران به افزایش قیمت بنزین ادامه دارد و با جستجو در میان شعارهای معترضان به یک نگرانی واحد می رسیم. بیشتر مردم نگرانند با بالا رفتن قیمت بنزین ، کالاها هم گران تر شوند و در نتیجه تورم هزینه زندگی بیشتر شود. چیزی که مسئولان نظام به اتفاق آن را رد کرده‌اند و اطمینان داده‌اند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران تا چه حد این نگرانی جدی است؟

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.