آیا بنزین در ایران واقعا ارزان بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا بنزین در ایران واقعا ارزان بود؟

قیمت بنزین در ایران در بیست سال گذشته به طور متوسط در هر دوره حدود ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بنزین با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد سهمیه بندی و دو نرخی شد. حسن روحانی بنزین را تک نرخی کرد ولی پس از سه سال از دیروز بنزین دو نرخی دوباره به پمپ بنزین‌های ایران بازگشت. با وجود اعتراض‌های گسترده به بالا رفتن قیمت ناگهانی بنزین، بعضی معتقدند که قیمت بنزین در ایران همچنان ارزان تر از کشورهای همسایه است.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.