رسانه‌های غربی از اعتراض‌ها در ایران چه می‌گویند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسانه‌های غربی از اعتراض‌ها در ایران چه می‌گویند؟

نا آرامی‌های اخیر، اگرچه در ایران در سال‌های اخیر بی‌سابقه بود، اما در رسانه‌های خارج از ایران، آن طور که باید، طنین نینداخته‌است.

نیکلاس نیک سادات گزارش می‌دهد.