خاموشی اینترنت در ایران؛ خسارت‌های قطع اینترنت چقدر است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاموشی اینترنت در ایران؛ خسارت‌های قطع اینترنت چقدر است؟

حدود ۷۰ ساعت از قطع اینترنت در ایران می گذرد. سخنگوی قوه قضاییه گفته به نظرش این تصمیم باید زودتر انجام می شد تا از آسیب اعتراض های مردم در ایران جلوگیری می شد. سخنگوی دولت گفته اینترنت استانهایی که مشکل امنیتی ندارند وصل خواهد شد. در این میان صاحبان کسب و کار اینترنتی و فروشندگان کالاها در اینترنت ضرر کرده‌اند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.