اعتراض‌ها در ایران: گفتگو با حسین علیزاده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض‌ها در ایران: گفتگو با حسین علیزاده

اعتراض‌ها در ایران: گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و تحلیلگر مسائل ایران