نماینده مجلس ایران از 'مشاجره بنزینی' در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق نشر عکس President.ir

یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید جلسه شب چهارشنبه این شورا صحنه مشاجره‌ای میان حسن روحانی، رئیس جمهور، و حسن رحیم‌پور ازغدی، از اعضای این شورا، بر سر افزایش قیمت بنزین بوده است.

علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است آقای ازغدی درباره افزایش قیمت بنزین از آقای روحانی توضیح خواسته و رئیس جمهور ایران پس از مشاجره به یک عضو شورای انقلاب فرهنگی ناسزا گفته است.

آقای سلیمی گفته: "ادبیات آقای روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقابل دفاع بوده و الفاظی را در برابر یکی از اعضا به کار برده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست."

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در همین باره، از مشاجره میان آقایان روحانی و ازغدی اظهار بی اطلاعی کرده و گفته: "من در جلسه نبودم‌."

رسانه‌های ایران این خبر را با عنوان "مشاجره بنزینی" منتشر کرده‌اند.

سه برابر شدن ناگهانی نرخ بنزین غیرسهمیه‌ای در ایران، با تصمیم سران سه قوه و تایید آیت‌الله خامنه‌ای، به اعتراضاتی گسترده و کم‌سابقه منجر شده است.

علیرضا سلیمی درباره جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته: "آقای رحیم‌پور از رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم محسوب می‌شود، سوال کرده است که با توجه به گران کردن بنزین از سوی دولت و ایجاد التهاب در کشور، رئیس جمهور کمی در این باره توضیح دهد."

"پس از این اظهارنظر آقای رحیم‌پور و درخواست برای پاسخگویی رئیس‌جمهور، مباحث تندی مطرح می‌شود که بعد از جدل تند صورت گرفته، حسن روحانی جلسه این شورا را ترک کرد."

به جز آقای سلیمی منبع دیگری این روایت از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تایید نکرده است.

سابقه تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تلاش برای "اسلامی‌سازی" دانشگاه‌های ایران برمی‌گردد.

پس از آن که در سال ۱۳۵۹ هواداران آیت‌الله خمینی در قالب "انقلاب فرهنگی" دانشگاه‌ها را تعطیل و هزاران نفر از استادها و دانشجویان را اخراج کردند و به حضور منتقدان سیاسی در دانشگاه پایان دادند، با دستور او ستاد انقلاب فرهنگی، با عضویت چهره‌هایی چون عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و محمدجواد باهنر تشکیل شد تا سیاست‌های گزینش استاد و دانشجو و اداره دانشگاه را بر اساس "فرهنگ اسلامی" تدوین کند.

ستاد انقلاب فرهنگی بعدا به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد.