گزارش عفو بین الملل درباره قربانیان تظاهرات اخیر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش عفو بین‌الملل درباره قربانیان تظاهرات اخیر ایران

همانطورکه گفته شد، سازمان عفو بین الملل شمار معترضانی را که در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شده اند تا دیروز دست کم ۱۰۶ نفر اعلام کرده‌است. این سازمان گفته که البته آمار کشته ها بیشتر از این است و طبق بعضی گزارش تا دویست نفر هم میرسد، هرچند رسانه های رسمی ایران، مرگ فقط پنج معترض و چند مأمور امنیتی را گزارش کرده اند.