قطع اینترنت و خسارات آن براقتصاد ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع اینترنت و خسارات آن براقتصاد ایران

در پی ناآرامی‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، قطع اینترنت یکی از ابزار برخورد با ناآرامی ها بود. شبکه نت بلاکز، یک موسسه ناظر بر اینترنت، گزارش داده است که ارتباط ایران با اینترنت در حدود پنج درصد است. وزیر ارتباطات ایران هم در روزهای گذشته گفته که قطع اینترنت ضربه بسیاری به خدمات و مردم زده ولی حفظ امنیت بسیار مهم است.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.