پنتاگون: ایران بزرگترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنتاگون: ایران بزرگترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد

گزارش تازه سازمان اطلاعاتی پنتاگون می گوید ایران، به رغم تحریم‌ها، بزرگ‎ترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد. ایران می گوید برنامه موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد و بر سر آن مذاکره نمی کند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.